MBASzkoleniaCoachingPrzywództwoKomunikacja interpersonalnaKomunikacja formalnaInnowacyjność i myślenieEfektywność i zarządzanie czasemKsiążki dla menedżerówŚcieżki kariery menedżerówNajważniejsza decyzja w mojej karierzePierwsza pracaBiuro prasoweCo teraz robi
Fundamenty budowania efektywnej współpracy

Fundamenty budowania efektywnej współpracy

Jedno jest pewne - ten temat to wielkie zróżnicowanie obszarów i wątków. Kiedy zaczynamy myśleć‡ o budowaniu współpracy, pojawia się wiele pytań„ i wątpliwości....

Wywieranie wpływu na interesariuszy

Wywieranie wpływu na interesariuszy

Nasze działania w projektach angażują różne grupy interesariuszy, których potrzeby, oczekiwania i punkty widzenia mogą… się różnią‡. Sukces projektu zależy od tego, czy...

Narzędzia komunikacji wewnętrznej

Narzędzia komunikacji wewnętrznej

Komunikacja wewnę™trzna w firmie lub w projekcie może przebiegać różnymi kanał‚ami. Prezentowana tu tabela pozwoli dokonać analizy różnych narzę™dzi komunikowania się i...

W górę, w dół i w poziomie, czyli komunikacja w firmie

W górę, w dół i w poziomie, czyli komunikacja w firmie

Obszar komunikacji w firmie można porzą…dkować w zależnoś›ci od kierunku, charakteru i treści...

Jak napisać dobry raport?

Jak napisać dobry raport?

Dobrze napisany raport powinien speł‚niać określone kryteria formalne. Prezentowana poniżej lista zawiera takie właśnie uniwersalne zasady. Może służyć‡ zarówno do weryfikacji...

Karta obserwacyjna, czyli jak uczyć się na błędach innych

Karta obserwacyjna, czyli jak uczyć się na błędach innych

Prezentowaną… tu kartę™ obserwacyjną… możesz użyć‡ do spisania spostrzeżeń„ z dyskusji i...

Sześć reguł udanej dyskusji

Sześć reguł udanej dyskusji

Wśród umieję™tnoś›ci komunikacyjnych wykorzystywanych przez nas w sytuacjach zawodowych istotne miejsce zajmuje umieję™tność kierowania komunikacją w grupie. Prowadzenie...

Prowadzenie zebrania, czyli jak być dobrym nadawcą

Prowadzenie zebrania, czyli jak być dobrym nadawcą

Dobry nadawca podejmuje działania zwię™kszające prawdopodobień„stwo, że jego intencje bę™dą dobrze...

Struktura zebrania

Struktura zebrania

Efektywne zebranie składa się z trzech czꙶ›ci. W każdej z nich prowadzący ma do spełnienia określone zadania.