MBASzkoleniaCoachingPrzywództwoKomunikacja interpersonalnaKomunikacja formalnaInnowacyjność i myślenieEfektywność i zarządzanie czasemKsiążki dla menedżerówŚcieżki kariery menedżerówNajważniejsza decyzja w mojej karierzePierwsza pracaBiuro prasoweCo teraz robi
Dokąd zmierzasz, firmo? Rzecz o zarządzaniu zasobami ludzkimi dla małych i średnich przedsiębiorstw
Zwinne zarządzanie w dziale IT – to musi wiedzieć każdy manager

Zwinne zarządzanie w dziale IT – to musi wiedzieć każdy manager

Praca zespołu deweloperskiego w sektorze IT to skomplikowany proces. Każdy projekt jest inny...

Szefowie muszą zachęcać pracowników do stałego rozwoju

Szefowie muszą zachęcać pracowników do stałego rozwoju

Obecnie coraz więcej firm doświadcza trudności nie tylko z rekrutacją nowych, ale także z zatrzymaniem...

Asertywność? Zacznij od siebie!

Asertywność? Zacznij od siebie!

Nie ma czegoś takiego jak osobowość asertywna. Istnieją… jedynie asertywne zachowania, co oznacza, że asertywność jest umieję™tnoś›cią…. Przy takim zał‚ożeniu możemy...

Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych

Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych

Prezentowane narzędzie porządkuje obserwacja™ zachowań„ komunikacyjnych i pozwala zidentyfikować obszary dobrze i niedostatecznie opanowanych umiejętności. Taka...

Ćwiczenia artykulacyjne

Ćwiczenia artykulacyjne

Jakość wymowy jest jedną z ważnych składowych wrażenia, jakie wywieramy na innych i wpływa zarówno na stopień zrozumienia treści naszej wypowiedzi, jak też na ocenę™ naszego...

Skuteczna komunikacja, czyli jak wejść w skórę rozmówcy

Skuteczna komunikacja, czyli jak wejść w skórę rozmówcy

Jeżeli odpowiednio dostroisz się do rozmówcy, możesz ś›wiadomie na niego wpł‚ywać i prowadzić‡...

10 sposobów, jak słuchać aktywnie

10 sposobów, jak słuchać aktywnie

Prezentowane tu narzę™dzie ma na celu rozwój umieję™tnoś›ci aktywnego słuchania. Arkusz obserwacji zawiera 10 sposobów aktywnego słuchania. Można go wypełnić‡ samemu lub...

Jak skutecznie argumentować

Jak skutecznie argumentować

Jeśli chcesz kogoś› do czegoś› przekonać, zwykle musisz przedstawić‡ argumenty na rzecz swojego stanowiska. To, jakie one bę™dą oraz w jaki sposób je przedstawisz, decyduje o...