MBASzkoleniaCoachingPrzywództwoKomunikacja interpersonalnaKomunikacja formalnaInnowacyjność i myślenieEfektywność i zarządzanie czasemKsiążki dla menedżerówŚcieżki kariery menedżerówNajważniejsza decyzja w mojej karierzePierwsza pracaBiuro prasoweCo teraz robi
Asertywność? Zacznij od siebie!

Asertywność? Zacznij od siebie!

Nie ma czegoś takiego jak osobowość asertywna. Istnieją… jedynie asertywne zachowania, co oznacza, że asertywność jest umieję™tnoś›cią…. Przy takim zał‚ożeniu możemy...

Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych

Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych

Prezentowane narzędzie porządkuje obserwacja™ zachowań„ komunikacyjnych i pozwala zidentyfikować obszary dobrze i niedostatecznie opanowanych umiejętności. Taka...

Ćwiczenia artykulacyjne

Ćwiczenia artykulacyjne

Jakość wymowy jest jedną z ważnych składowych wrażenia, jakie wywieramy na innych i wpływa zarówno na stopień zrozumienia treści naszej wypowiedzi, jak też na ocenę™ naszego...

Skuteczna komunikacja, czyli jak wejść w skórę rozmówcy

Skuteczna komunikacja, czyli jak wejść w skórę rozmówcy

Jeżeli odpowiednio dostroisz się do rozmówcy, możesz ś›wiadomie na niego wpł‚ywać i prowadzić‡...

10 sposobów, jak słuchać aktywnie

10 sposobów, jak słuchać aktywnie

Prezentowane tu narzę™dzie ma na celu rozwój umieję™tnoś›ci aktywnego słuchania. Arkusz obserwacji zawiera 10 sposobów aktywnego słuchania. Można go wypełnić‡ samemu lub...

Jak skutecznie argumentować

Jak skutecznie argumentować

Jeśli chcesz kogoś› do czegoś› przekonać, zwykle musisz przedstawić‡ argumenty na rzecz swojego stanowiska. To, jakie one bę™dą oraz w jaki sposób je przedstawisz, decyduje o...

Komunikacja interpersonalna i formalna - bibliografia

Komunikacja interpersonalna i formalna - bibliografia

Aby pogłębić‡ wiedzę na temat komunikacji interpersonalnej i formalnej, sięgnij do wydawnictw...

Czy umiesz słuchać aktywnie?

Czy umiesz słuchać aktywnie?

Oto Ćwiczenie, które pozwoli przećwiczyć ważną umiejętność aktywnego słuchacza - stosowanie parafrazy. Najlepiej wykonaj je z drugą osobą. Uzyskasz wtedy informacji™...

Przygotowanie do rozmowy lub wystąpienia

Przygotowanie do rozmowy lub wystąpienia

Jedną z najczęściej wykonywanych czynności w pracy menedżera jest rozmowa. W cztery oczy, na spotkaniach, zebraniach oraz konferencjach. Od jej jakości niejednokrotnie...