Poszukiwanie pracyKariera 45+Awans i zmianyWynagrodzeniaUmowy i kontraktyTwoje prawaAlterPraca
Mieszkanie dla managera

Mieszkanie dla managera

Żyjemy w czasach mobilności i komunikacji. Dobry manager nie siedzi już za biurkiem, ale jest w cią…gł‚ym ruchu, w podróży. Coraz więcej osób pracuje w oparciu o zagraniczne kontrakty. Czę™ste zmiany kontynentów...

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Z uwagi na wysoką specjalizację kadry zarządzają…cej, pracodawcy coraz częściej decydują… się na zawarcie...

Porównanie charakteru prawnego porozumienia zmieniającego i wypowiedzenia zmieniającego

Porównanie charakteru prawnego porozumienia zmieniającego i wypowiedzenia zmieniającego

Zarówno wypowiedzenie jak i porozumienie zmieniające umożliwiają...

Zatrudnianie i zwalnianie menedżerów w polskim prawie

Zatrudnianie i zwalnianie menedżerów w polskim prawie

Menedżeże, czy jesteś pewien, że Twoja umowa o pracę™ czy kontrakt menedżerski należycie chroni Twoje...

Odpowiedzialność karna w spółkach kapitałowych

Odpowiedzialność karna w spółkach kapitałowych

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych do spółek kapitałowych zaliczamy spół‚kę™ z ograniczoną…...

Podatkowa atrakcyjność spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej

Podatkowa atrakcyjność spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej

Mimo, że od zdefiniowania przez prawodawstwo polskie spół‚ki komandytowej i komandytowo-akcyjnej...

Odpowiedzialność byłych członków Zarządu Spółki z o.o., ale niewykreślonych z rejestru przedsiębiorców za zobowiązan
Przyczyny fluktuacji pracowników na stanowiskach managerskich

Przyczyny fluktuacji pracowników na stanowiskach managerskich

Zmiana miejsca pracy to niemal zawsze poważne wyzwanie. Śšwiadczy o tym chociażby fakt, iż zmiana...

O czym powinien pamiętać manager rozpoczynający działalność w branży turystycznej?

O czym powinien pamiętać manager rozpoczynający działalność w branży turystycznej?

Umowy o świadczenie usługi turystycznej odgrywają coraz większą rolę w...