Kierownik Budowy

Bank Danych o Inżynierach

Data publikacji: 26.05.2018 Do końca oferty:

Nie czekaj!

Powiadomienia o nowych ofertach pracy

Powiadomiania o podobnych ofertach pracy:

Podałeś nieprawidłowy adres email!

Międzynarodowy koncern budowlany.

Kierownik Budowy

Numer referencyjny: 9251-17 /karieramanagerapl
Miejsce pracy: mazowieckie

Zakres obowiązków:

 

 • pełnienie funkcji kierownika budowy zgodnie z prawem budowlanym
 • uczestnictwo w przygotowaniu i aktualizacji harmonogramu realizacji inwestycji, planu zagospodarowania budowy, harmonogramu zleceń
 • bieżący nadzór prac na budowie
 • prowadzenie spotkań koordynujących z przedstawicielami zamawiającego i nadzoru
 • współpraca z kierownikiem technicznym i finansowym projektu oraz pracownikami zespołu finansowego na budowie

Wymagania:

 

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • min. 8-letnie doświadczenie w nadzorowaniu robót budowlanych w swojej specjalności, w tym pełnieniu funkcji (nieprzerwanie od daty rozpoczęcia budowy do dnia zakończenia budowy) kierownika budowy przy budowie przynajmniej jednego budynku (w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane) - sklasyfikowanego na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, (PKOB) (Dz.U. z 1999 r. Nr 112 poz. 1316 ze zm.) w Dziale 12, grupa 126 klasa 1262 (z wyłączeniem: bibliotek, centr informacyjnych, archiwów) lub klasa 1261 (z wyłączeniem budynków: sal tanecznych i dyskotek, estrady, budynków schronisk dla zwierząt, budynków ogrodów zoologicznych i botanicznych), o wartości nie mniejszej niż 120 mln. zł. brutto
 • przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury
 • umiejętność organizacji pracy i koordynacji uczestników procesu budowlanego
 • umiejętność przygotowania harmonogramu realizacji inwestycji i jego aktualizacji
 • prawo jazdy kat. B

Firma oferuje:

 

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • cykl szkoleń
 • szansę rozwoju zawodowego w międzynarodowej organizacji

 

Podobne oferty pracy

Kierownik Robót Sanitarnych

TRAKCJA PRKiI S.A.

Nadzór nad procesem realizacji robót w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną, harmonogramy. Bezpośredni nadzór nad realizacją robót instalacyjnych w oparciu o wymagania k ...

mazowieckie

24.05.2018

Dodaj do ulubionych